Sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp giảm phát thải nhà kính

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do Tổ chức phát triển của Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự án nhằm giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Dự án góp phần nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho người sử dụng (doanh nghiệp công nghiệp), chuyên gia tư vấn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực kỹ thuật cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghiệp, nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi, công ty tư vấn năng lượng và các tổ chức tài chính/ngân hàng; tăng cường việc tiếp cận các nguồn tài chính và khuyến khích tài chính cho các dự án đầu tư sản xuất và sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng; tăng số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

Tổng mức vốn của Dự án 12.053.000 USD, trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 1.831.000 USD, vốn đối ứng bằng tiền mặt của Bộ Công Thương 21.200 USD, vốn đồng tài trợ 10.200.800 USD.

Dự án được thực hiện trong 4 năm. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản Dự án.

                                                                                                                                                                        Nguyên Vũ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *