Lĩnh vực trọng tâm

Từ năm 1991, GEF đã cung cấp mới và thêm các khoản tài trợ, nguồn kinh phí ưu đãi để trang trải chi phí “phát sinh” hay bổ trợ để chuyển đổi dự án mang tính lợi ích quốc gia thành dự án mang lại lợi ích môi trường toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về các lĩnh vực hoạt động.

climate-change-circle Chemicals-Waste-200x200 Land-Degradation-Circle-200x200 international-waters Forests-200x200
Đa dạng sinh học Biến đổi khí hậu Hóa chất & chất thải Suy thoái đất Vùng nước quốc tế Quản lý rừng bền vững

GEF cũng hoạt động trong một số các lĩnh vực đa phương, các chương trình và các vấn đề đa lĩnh vực:

  • An ninh lương thực
  • Thành phố bền vững
  • Hàng hóa
  • Đối tác công tư
  • Phát triển năng lực
  • Chương trình tài trợ nhỏ
  • Chương trình Hỗ trợ Quốc gia
  • Lồng ghép giới
  • Các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển
  • Dân tộc thiểu số