Khởi động Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

Ngày 14/4/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam”, do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Dự án được triển khai trong 3 năm (2016-2018).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, Dự án sẽ góp phần tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất và chất thải nguy hại, tập trung vào các chất POP, PTS và thủy ngân. Việc triển khai thực hiện Dự án thể hiện quyết tâm, hành động của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dự án được kết nối và kế thừa các kết quả đã đạt được trong 10 năm hợp tác giữa UNDP và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy. Dự án gồm 4 hợp phần chính với các nội dung: Xây dựng và thực thi khung chính sách quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất (bao gồm các chất POP và PTS); Quan trắc và báo cáo các chất POP và PTS; Quản lý các khu vực bị ô nhiễm các chất POP; Kiểm kê dữ liệu cơ sở quốc gia về thủy ngân và giảm phát thải thủy ngân.

Văn phòng GEF

 

 

 

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *