Hội thảo về dự án GEF SGP

Vừa qua, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa và chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam GEF SGP, tổ chức Hội thảo, tập huấn về theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án: “Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức Phi chính phủ/các tổ chức cộng đồng trong xây dựng và triển khai thực hiện các dự án GEF SGP” được Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (GEF SGP) tài trợ.

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức hiểu biết về các lĩnh vực của GEF, các công ước của Liên hiệp quốc về môi trường, các vấn đề môi trường địa phương, quốc gia và toàn cầu; Xây dựng năng lực thiết kế đề xuất dự án GEF cho các tổ chức VNGO-CBO. tăng cường năng lực quản lý, tổ chức thực hiện dự án cho các tổ chức tiếp nhận dự án. Nâng cao kỹ năng theo dõi, giám sát và đánh giá; đào tạo kỹ năng truyền thông, vận động chính sách, quảng bá về GEF và Chương trình SGP  cho các cơ quan theo dõi, giám sát và đánh giá độc lập; Tăng cường kết nối hoạt động giữa các NGO/CBOs nhằm chia sẻ kinh nghiệm đề xuất và thực hiện dự án góp phần giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu, quốc gia và địa phương.

Hội thảo được các chuyên gia đến từ Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các chuyên gia địa phương có nhiều kinh nghiệm trong theo dõi, giám sát và đánh giá dự án GEF SGP, truyền đạt Kế hoạch hành động của GEF SGP giai đoạn 2016-2018 và những nội dung, phương phương pháp theo dõi, giám sát và đánh giá dự án.  Tham dự hội thảo có 40 đại biểu đại diện cho 14 dự án, nhóm chuyên gia dự án GEF ở các địa phương Hà Nội, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Hà Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng, Nghệ An, Bạc Liêu, Lào Cai.

Hội thảo theo dõi, giám sát và đánh giá dự án lần ba, thực hiện trong hai ngày tại khách sạn Bình Minh, thành phố Phan Thiết đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Thông qua Hội thảo các đại biểu đã được các chuyên gia truyền đạt nhiều nội dung, phương pháp luận trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá, được làm việc nhóm, được chia sẻ, thảo luận,  trao đổi những phương pháp, kinh nghiệm trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án GEF SGP.

Nguồn: www.vusta.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *