Hội thảo “Nâng cao nhận thức về lượng giá, đánh giá và lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào quy hoạch phát triển”

Ngày 12/7/2016, hội thảo “Nâng cao nhận thức về lượng giá, đánh giá và lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào quy hoạch phát triển” đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức với sự phối của GEF, UNDP, GIZ và Winrock quốc tế. Đến dự Hội thảođại diện của các Bộ/ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, Viện nghiên cứu, đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Đây là cơ hội tốt để cùng nhau trao đổi phương pháp và cách tiếp cận về đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái, từ đó tăng cường nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách về áp dụng lượng giá dịch vụ hệ sinh thái trong việc lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu vào quá trình lập quy hoạch/kế hoạch. PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì Hội thảo.

Lượng giá và đánh giá dịch vụ hệ sinh thái là một công cụ hữu hiệu nhằm tăng cường nhận thức về lợi ích của các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau cũng như nhận thức về hệ quả của việc làm suy giảm hay mất đi các dịch vụ này. Việc lượng giá và đánh giá các lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái một cách hiệu quả, đáng tin cậy là rất quan trọng nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, các công cụ này hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi; khung thể chế để áp dụng các công cụ này một cách có hệ thống trong kế hoạch/quy hoạch phát triển vẫn chưa được xây dựng; giá trị của các loại đa dạng sinh học vẫn chưa được nhận thức đầy đủ trong các quyết định phát triển.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc lồng ghép các dịch vụ HST vào quá trình quy hoạch. “Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc việc làm thế nào để áp dụng các bài học kinh nghiệm của quốc tế và khu vực để áp dụng lượng giá HST ở cấp quốc gia”.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Ông Michael Wahl, Cố vấn trưởng dự án EbA, GIZ Việt Nam

Ông Michael Wahl, Cố vấn trưởng dự án EbA, GIZ Việt Nam chia sẻ: “Các hệ sinh thái đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế của một quốc gia thông qua các dịch vụ mà chúng đem lại: Ví dụ như, rừng ngập mặn cung cấp bãi sinh sản cho các loài cá và bảo vệ bờ biển khỏi các trận lũ lụt; các cánh rừng giúp kiểm soát xói mòn đất và điều tiết dòng chảy của các con sông để phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo ra năng lượng. Lượng giá các dịch vụ HST và lồng ghép chúng vào quy hoạch phát triển và các quyết định đầu tư là cần thiết để đảm bảo sự phát triển kinh tế lâu dài. Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh, GIZ sẽ tiếp tục hỗ trợ các Bộ, ngành liên quan để lồng ghép tốt hơn các dịch vụ hệ sinh thái vào các chính sách”.

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng phòng Phát triển bền vững, trợ lý Phó Giám đốc quốc gia, UNDP

Tại hội thảo, với sự tham dự của gần 100 đại biểu,  khái niệm và các nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam và các quốc gia khác đã được trình bày và chứng minh rằng ValuES là một công cụ hiệu quả cho các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định trong vấn đề bảo tồn môi trường và quy hoạch phát triển.

Nguồn: isponre.gov.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *