Chi tiết dự án GEF #5365

Mã dự án GEF 5365
Mã UNDP PMIS 5245
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Nâng cao hiệu suất năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2013-09-12
Ngày chấp thuận PPG 2013-09-12
Ngày chấp thuận 2013-11-07
Ngày CEO đồng thuận 2015-07-14
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Xây dựng
Mô tả
Giá trị PPG
99,991 USD
Tài trợ cho dự án GEF
3,198,000 USD
Tài trợ của GEF
3,297,991 USD
Tổng đồng tài trợ
16,180,000 USD
Chi phí dự án
19,477,991 USD
Phí cơ quan GEF
303,810 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,198,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
21,498,550 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
24,796,541 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
303,810 USD
Các tài liệu liên quan