Chi tiết dự án GEF #4909

Mã dự án GEF 4909
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Ổn định phát thải khí nhà kính từ giao thông đường bộ thông qua tăng gấp đôi xe tiết kiệm nhiên liệu trên toàn cầu: thực hiện các sáng kiến tiết kiệm nhiên liệu toàn cầu (GFEI)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2012-04-17
Ngày chấp thuận 2012-06-07
Ngày CEO đồng thuận 2013-11-14
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác FIAF (Ban thư kí GFEI )
Mô tả
Tài trợ cho dự án GEF
1,713,637 USD
Tài trợ của GEF
1,713,637 USD
Tổng đồng tài trợ
13,460,582 USD
Chi phí dự án
15,174,219 USD
Phí cơ quan GEF
171,363 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
2,261,819 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
9,203,606 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
11,465,425 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
223,181 USD
Các tài liệu liên quan