Chi tiết dự án GEF #3523

Mã dự án GEF 3523
Mã UNDP PMIS 4084
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án quản lý thuỷ sản tây thái bình dương – theo sáng kiến san hô tam giác
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 1
Ngày phê duyệt PIF 2007-11-21
Ngày chấp thuận PPG 2007-11-21
Ngày chấp thuận 2009-06-22
Ngày hoàn thành dự án 2013-12-01
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác UNOPS/WCPFC
Mô tả
Giá trị PPG
75,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
925,000 USD
Tài trợ của GEF
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
2,200,000 USD
Chi phí dự án
3,200,000 USD
Phí cơ quan GEF
100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
925,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
3,667,431 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
4,667,431 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
100,000 USD
Các tài liệu liên quan