Chi tiết dự án GEF #3187

Mã dự án GEF 3187
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên san hô ở Vùng nước ven biển Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 8
Chương trình chiến lược IW-2
Ngày phê duyệt PIF 2008-03-05
Ngày phê duyệt 2008-06-05
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Viện Hải dương học Việt Nam
Mô tả  Dự án này là một trong những dự án trình diễn được phát triển trong khuôn khổ dự án của GEF/UNEP về hạn chế suy thoái môi trường tại vùng Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Dự án được đề xuất để minh chứng cho các biện pháp làm giảm sức ép hiệu quả ở môi trường sống rạn san hô trong khu vực Ninh Hải, bao gồm: Giới thiệu chương trình quản lý liên ngành và kế hoạch quản lý tổng hợp, hướng dẫn, phân giới cắm mốc; xây dựng các dự án thí điểm về các phương án tạo thu nhập bền vững đối với môi trường như nuôi trồng thủy sản bền vững và du lịch sinh thái; tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào việc ra quyết định và thực hiện; và thúc đẩy nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các bên liên quan ở tất cả các cấp. Dự án đề xuất giải quyết việc thực hiện các chính sách / cải cách thể chế / quy phạm pháp luật và các biện pháp giảm căng thẳng như một đóng góp vào việc thực hiện dự thảo SAP được liên chính phủ phê duyệt trên Biển Đông. Những biện pháp này nhằm mục đích đạt được những mục tiêu làm giảm sức ép.
Tài trợ cho dự án GEF 406,900 USD
Tài trợ của GEF 406,900 USD
Tổng đồng tài trợ 528,286 USD
Chi phí dự án 935,186 USD
Phí cơ quan GEF 40,690 USD
Các tài liệu liên quan