Chi tiết dự án GEF #3105

Mã dự án GEF 3105
Mã UNDP PMIS 3578
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xây dựng năng lực để loại bỏ những tồn dư thuốc trừ sâu từ các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình thực hiện 14
Chương trình chiến lược POPS-3; POPS-2
Ngày tiếp nhận quy trình 2006-03-30
Ngày phê duyệt PIF 2007-09-27
Ngày chấp thuận PDF-B 2006-03-30
Ngày chấp thuận 2007-11-16
Ngày đồng thuận CEO 2008-12-15
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2011-05-06
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mô tả  Dự án dự kiến cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam để loại bỏ các kho dự trữ thuốc trừ sâu POPs, và thực hiện thí điểm xử lý những khu vực bị nhiễm thuốc trừ sâu POPs.
Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 4,300,800 USD
Tài trợ của GEF 4,650,800 USD
Tổng đồng tài trợ 6,540,109 USD
Chi phí dự án 11,190,909 USD
Phí cơ quan GEF 465,080 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 4,300,800 USD
Tổng đồng tài trơ (CEO đồng thuận) 6,540,109 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 11,190,909 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 465,080 USD
Các tài liệu liên quan