Chi tiết dự án GEF #209

Mã dự án 209
Mã UNDP PMIS 643
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án PARC Việt Nam – Xây dựng KBT về Bảo tồn tài nguyên (PARC) tại Việt Nam sử dụng phương pháp sinh thái cảnh quan
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3; 2; 4
Ngày chấp thuận 1995-10-01
Ngày đồng thuận CEO 1997-07-01
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1998-11-26
Ngày hoàn thành dự án 2004-12-01
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các Dịch vụ dự án
Mô tả Dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận sinh thái cảnh quan trong công tác quản lý khu bảo tồn. Dự án sẽ giới thiệu, phát triển và xây dựng các khu bảo tồn theo các khái niệm bảo tồn tài nguyên bằng phương pháp tiếp cận, tổ chức tham vấn, lồng ghép giữa bảo tổn với phát triển. Mục tiêu cung cấp sinh kế bền vững và giải quyểt việc làm, bảo vệ các nguồn gen đặc hữu và bảo tồn các mẫu sinh học bản địa, giảm thiểu khả năng phân tán.
Tình trạng thực hiện  Khu dự án bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Ba Bể/Nahang tại Miền Bắc Việt Nam đang tiến triển tốt và theo đúng với kế hoạch công việc. Khi thực hiện công việc một vài khó khăn đã phát sinh,tại khu vực dự án Vườn quốc gia Yok Don, Tây Nguyên. Một cuộc họp tổng kết được tổ chức tại Nha Trang vào ngày 26 tháng 2 năm 2001 với UNDP, UNOPS, Bộ NNPTNT, GTZ (cơ quan thực hiện tại Yok Đôn) và nhóm dự án đã đồng ý đình chỉ hoạt động dự án tại khu vực Yok Đôn kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2001, đồng thời GTZ đã đề xuất một kế hoạc thực hiện mới (bao gồm cả khó khăn và thuận lợi của Yok Đôn). Các đối tác của dự án sẽ họp tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 3 để bàn luận và quyết định hành động tương lai. Điều phối viên UNDP – GEF về Đa dạng sinh học sẽ tham dự cuộc họp.
Tài trợ cho dự án GEF 6,041,000 USD
Tài trợ của GEF 6,041,000 USD
Tổng đồng tài trợ 655,000 USD
Chi phí dự án 6,696,000 USD
Tài trợ dự án (CEO đồng  thuận) 6,011,840 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng  thuận) 2,304,778 USD
Tổng kinh phí dự án (CEO đồng  thuận) 8,316,618 USD
Các tài liệu liên quan