Chi tiết dự án GEF #1477

Mã dự án GEF 1477
Mã IBRD PO 68251
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Bảo tồn Cảnh quan đá vôi Pù Luông – Cúc Phương
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3
Ngày chấp thuận PDF-A 1999-11-03
Ngày chấp thuận 2001-04-05
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2001-06-27
Ngày hoàn thành dự án 2006-03-31
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Động vật và Thực vật Quốc tế
Mô tả  Dự án nhằm bảo vệ các khu vực quan trọng trên toàn cầu và động vật hoang dã thông qua tạo điều kiện thành lập một khu bảo tồn mới và tăng cường hệ thống các khu bảo vệ hiện có trong dãy núi đá vôi mà còn xây dựng năng lực của các bên liên quan để quản lý tốt hơn hệ sinh thái vùng núi đá vôi thông qua một kế hoạch cảnh quan khu vực. Từ đó cải thiện tình trạng bảo tồn Voọc mông trắng đang nguy cấp đồng thời tạo sự hỗ trợ cho công tác bảo tồn vùng núi đá vôi.
Tình trạng thực hiện  Thực hiện đánh giá bởi Ngân hàng. Chính phủ đề nghị kéo dài thời gian tài trợ MSP; Quá trình đồng thuận đang được xem xét
Giá trị PDF A 25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 724,885 USD
Tài trợ của GEF 749,885 USD
Tổng đồng tài trợ 556,321 USD
Chi phí dự án 1,306,206 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 724,885 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 556,321 USD
Các tài liệu liên quan