Chi tiết dự án GEF #1336

Mã dự án GEF 1336
Mã UNDP PMIS 2057
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày tiếp nhận quy trình 2001-08-01
Ngày chấp nhận PDF-B 2001-08-01
Ngày chấp thuận 2004-09-27
Ngày đồng thuận CEO 2005-03-02
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2005-10-21
Ngày dự án hoàn thành 2011-06-30
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Mô tả Dự án PECSME được đề xuất để giải quyết các rào cản đối với việc áp dụng rộng rãi các biện pháp và thực hành tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam khu vực SME được xác định trong ý tưởng dự án PDF-B tài trợ. Dự án cung cấp cách tiếp cận chương trình sáng tạo bằng cách tích hợp một loạt các hợp phần và các hoạt động bổ trợ vào một chương trình tổng thể. Sự cần thiết để giải quyết các vấn đề trong một dự án với nhiều thành phần và hoạt động tích hợp của nó được ghi nhận trong ý tưởng dự án mà cách tiếp cận chung sử dụng trong mỗi thành phần là để thành lập giai đoạn đầu một cách rõ ràng để từ đó các kết quả đầu ra của các giai đoạn sau đó cung cấp một cách sàng lọc các ý tưởng thực tế cần thiết trong các giai đoạn tiếp theo.
Tình trạng thực hiện  Hợp phần 1 – Chính sách và quy định: i) Hội thảo quốc gia về EE & EC phát triển chính sách lần I cố định trong tháng 11. ii) hỗ trợ kỹ thuật của dự án để phát triển hai nghị định mới về chuyển giao công nghệ có lợi cho bảo tồn năng lượng và các SMEs đã được hoàn thành với đánh giá cao từ Bộ KHCN. Nghị định quyết định để PM theo dõi kết quả của các thành phần hội thảo quốc gia; 2: Truyền thông và nhận thức: Bốn cuộc hội thảo về thực hành EE & EC đã được tổ chức. Ít nhất 100 nhân viên SME được tiếp xúc thực hành với EE & EC bằng gạch, gốm sứ, chế biến thực phẩm. các dự án PESCME được phổ biến rộng rãi tới người dân như là phát sóng 2 tập phim trên đài truyền hình quốc gia và đài truyền hình thành phố HCM. Tham gia các dự án PECSME, Hội LHPN Việt Nam và thành phố Hải Phòng cũng phổ cập các tờ rơi về EE & EC cho SMEs địa phương. Các thành phần 3 và 4: Hỗ trợ kỹ thuật cho SMEs và phát triển EESP: Các chương trình đào tạo đang được thực hiện. Năm lớp tập huấn về kỹ năng và kỹ thuật khác nhau đã được tổ chức. Hợp phần 5 hỗ trợ tài chính: i) LGF bắt đầu triên khai bảo lãnh vay vốn trị giá $ 160,000. Hiện có hơn 50 dự án đường ống dẫn, trong đó có 20 dự án được nhân rộng, ii) Hai hội thảo đã được tổ chức tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá cho LGF. Tài chính: hướng dẫn về quy trình kỹ thuật và phê duyệt tài chính cho các LGF và các chương trình khuyến mãi LGF. Dự kiến, đợt thứ hai thỏa thuận bảo lãnh vay vốn cho 10 dự án sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Hợp phần 6: Trình diễn EE & EC. Có 10 dự án trình diễn đang được thực hiện.
Giá trị PDF B 330,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 5,469,000 USD
Tài trợ của GEF 5,799,000 USD
Tổng đồng tài trợ 23,428,250 USD
Chi phí dự án 29,227,250 USD
Phí cơ quan GEF 382,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 5,469,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 23,428,250 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 29,227,250 USD
Các tài liệu liên quan