Chi tiết dự án GEF #1307

Mã dự án GEF 1307
Mã UNDP PMIS 1757
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Bảo tồn nguyên vị các động vật nuôi bản địa và các loài có họ trong tự nhiên ở Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 13
Ngày chấp thuận PDF-A 2000-05-12
Ngày chấp thuận 2001-09-13
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2002-05-13
Ngày hoàn thành dự án 2006-03-31
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Viện Nông nghiệp Di truyền
Mô tả  Việt Nam là một trong những trung tâm Vavilovs có nguồn thực vật và động vật thuần chủng và là một trong mười trung tâm đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Dự án GEF sẽ hướng tới mục tiêu bảo tồn 6 nhóm cây trồng quan trọng (lúa, chè, vải, nhãn, cam quýt và đậu), bao gồm các giống bản địa và các họ của chúng trong tự nhiên ở ba khu vực: Vùng núi phía Bắc, miền Bắc Trung du và vùng núi phía Tây Bắc của Việt Nam. Những khu vực này có tính đa dạng sinh học cao với các giống bản địa và các giống trong tự nhiên. Sáu nhóm cây trồng sẽ được bảo vệ bởi việc giảm thiểu các mối đe dọa đến đa dạng sinh học nông nghiệp, do đó cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Điều này được thực hiện thông qua việc thúc đẩy các khu quản lý gen dựa vào cộng đồng và cung cấp các điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp.
Tình trạng thực hiện  Dự án kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2006. Các báo cáo đánh giá được hoàn tất. Cuộc họp TPR cuối cùng được tổ chức trong quý II
Giá trị PDF A 21,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 904,000 USD
Tài trơ của GEF 925,000 USD
Tổng đồng tài trợ 2,999,430 USD
Chi phí dự án 3,924,430 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 904,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 2,999,430 USD
Các tài liệu liên quan