Chi tiết dự án GEF #1031

Mã dự án GEF 1031
Mã UNDP PMIS 2091
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững tài nguyên biển ở VQG Côn Đảo
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 2
Ngày chấp thuận PDF-A 2001-07-14
Ngày tiếp nhận quy trình 2001-02-15
Ngày chấp thuận 2003-11-10
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2006-04-13
Ngày hoàn thành dự án 2009-10-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Quỹ Động vật hoang dã thế giới
Mô tả Dự án sẽ thực hiện kế hoạch quản lý cho các khu vực biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo bằng cách phát triển các chương trình quy hoạch, phân vùng, phân định ranh giới, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; giám sát đa dạng sinh học và tài nguyên biển, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái bởi các thảm họa tự nhiên và tác động của con người; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua giáo dục, nâng cao nhận thức và phát triển chương trình hỗ trợ sinh kế; xây dựng chiến lược truyền thông, các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho các làng chài và cộng đồng ven biển, chính quyền địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế ở các cộng đồng huyện Côn Đảo.
Tình trạng thực hiện Dự án đã được triển khai trong 1,5 năm. Trong giai đoạn tháng Bảy – tháng Chín năm 2007, dự án đã đạt được một bước tiến quan trọng. Đã hoàn thành khảo sát thực địa đa dạng sinh học và báo cáo dự thảo cuối cùng được gửi cho hội đồng chuyên gia kiểm duyệt. Một chiến lược đánh giá môi trường cho phát triển kinh tế xã hội hiện nay đến năm 2010 cho huyện Côn Đảo được thực hiện và kết quản được trình bảy với cơ quan chức năng để lấy thông tin phản hồi. Dự án bắt đầu triển khai thực hiện các nhóm hoạt động cho việc các định lại phân vùng và phát triển kế hoạch quản lý cơ sở hạ tầng được dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2007. Cách thức thực hiện nhiệm vụ này được thay đôi từ cách thức thỏa thuận hợp đồng phụ sang cách thức nhờ nhóm tư vấn đã thất bại trong việc tìm kiếm một chủ đầu tư đủ điều kiện. Cán bộ bảo tồn của dự án đã từ chức. Dự án đang tuyển dụng người thay thế.
Giá trị PDF A 24,500 USD
Tài trợ cho dự án GEF 970,450 USD
Tài trợ của GEF 994,950 USD
Tổng đồng tài trợ 877,850 USD
Chi phí dự án 1,872,800 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Các tài liệu liên quan