admin

Báo cáo cuộc họp trực tuyến ngày 30/7/2020

      Ngày 30/7/2020, Văn phòng GEF Việt Nam có cuộc họp trực tuyến với Ban thư ký Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SEC) để trao đổi,...

Báo cáo phiên họp trực tuyến ngày 30/7/2020

       Ngày 30/7/2020, Văn phòng GEF Việt Nam có cuộc họp trực tuyến với Ban thư ký Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SEC) để trao...

Đoàn công tác kỹ thuật của Quỹ môi trường toàn cầu làm việc với các đối tác tại Việt Nam (GEF-7 Vietnam National Discussion)

         Trong hai ngày 8 và 9/10/2019, Đoàn công tác kỹ thuật của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) gồm Tiến sĩ Leah Karrer, chuyên gia cao...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp Bà Naoko Ishii, Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu

Ngày 24/2/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp Bà Naoko Ishii, Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) sang thăm và làm việc...

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường

Chiều 24/2 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp bà Naoko Ishii, Chủ tịch của Quỹ Môi trường toàn cầu...

HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN KCN SINH THÁI HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH KCN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 10/01/2017 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ...