Category: news_EN

ISPONRE organizes training workshop on Ecosystem Services Valuation for policy makers

Hanoi, November 2, 2016. ISPONRE was proud to host a training workshop entitled, ”Ecosystem Services Valuation for policy makers” with Associate Professor...

The GEF’s contribution to sustainable development in Vietnam

Anyone seeking to assess the impact of the GEF’s work in Vietnam should go and visit Mr. Phan Trong Xuan. He used to live within five metres of a Persistent...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc song phương với lãnh đạo 24 nước tại Hội nghị COP21

Ngày 30/11, tại Paris, nhân dịp tham dự Hội nghị COP21, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với...