Việt Nam tham gia dự án khu vực về biến đổi khí hậu

     Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)” do Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, ký văn kiện dự án với Đại diện nhà tài trợ và triển khai thực hiện theo quy định.

Mục tiêu của Dự án nhằm giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của nước thành viên tham gia UNFCCC thông qua việc xây dựng và gửi Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho UNFCCC.

Đồng thời đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực chủ yếu, xây dựng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như đánh giá, xây dựng các phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực chính nhằm bảo đảm phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế các bon thấp theo hướng tăng trưởng xanh.

Theo báo TN&MT
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *