Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Naoko Ishii, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu
Đối thoại quốc gia Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam
Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) tham gia chủ trì phiên họp toàn thể về kế hoạch, lộ trình thực hiện Thỏa thuận Paris
Đoàn Việt Nam chào xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường Toàn cầu Naoko Ishi tại Khóa họp lần thứ 5 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GEF VIỆT NAM

“Quỹ Môi trường toàn cầu được thành lập vào tháng 10 năm 1991 là một chương trình thí điểm $ 1 tỷ USD tại Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu và thúc đẩy phát triển môi trường bền vững. GEF sẽ cung cấp các khoản tài trợ mới và bổ sung các nguồn vốn vay ưu đãi để trang trải các chi phí “gia tăng” hoặc bổ sung liên quan đến việc chuyển đổi một dự án với lợi ích quốc gia thành một với lợi ích môi trường toàn cầu.” Chi tiết