Các dự án khu vực và toàn cầu

Mã dự ánChu kỳTên dự ánLĩnh vực trọng tâmCơ quan thực hiệnLoại dự ánKinh phí GEF tài trợKinh phí đồng tài trợTrạng thái
168Vấn đề kinh tế của hạn chế khí nhà kính - Giai đoạn 1Biến đổi khí hậuUNEPHoạt động trợ giúp3,000,000270,000Dự án kết thúc
385Chiến lược giảm nhẹ khí nhà kính với chi phí thấp nhất tại Châu Á (ALGAS)Biến đổi khí hậuUNDPHoạt động trợ giúp9,500,0003,500,000Dự án hoàn thành
396Phòng chống và quản lý ô nhiễm biển tại vùng biển Đông ÁQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn8,000,0003,400,000Dự án kết thúc
597Xây dựng quan hệ đối tác cho quản lý và bảo vệ môi trường tại vùng biển Đông ÁQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn16,224,00012,321,000Dự án kết thúc
615Dự án sử dụng nguồn nước sông MekongQuản lý nguồn nướcWorld BankDự án cỡ lớn10,750,0007,200,000Dự án kết thúc
885Đảo ngược xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông Trung Quốc và Vịnh Thái LanQuản lý nguồn nướcUNEPDự án cỡ lớn16,414,00016,399,000Dự án hoàn thành
1340Thúc đẩy hiệu quả năng lượng công nghiệp thông qua Sản xuất sạch/Hệ thống quản lý môi trường khungBiến đổi khí hậuUNEPDự án cỡ vừa950,0001,765,000Dự án kết thúc
1490Bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước lưu vực sông Mekong và chương trình sử dụng bền vữngĐa dạng sinh họcUNDPDự án cỡ lớn4,110,0009,360,000Dự án hoàn thành
1609Phát triển doanh nghiệp năng lượng tái tạo - Các kênh huy động vốn khởi nghiệpBiến đổi khí hậuUNEPDự án cỡ lớn8,400,00040,500,000Đang thực hiện
1684Đánh giá hành động quốc gia và Khung môi trường chiến lược trong tiểu vùng Mekong mở rộngĐa lĩnh vực trọng tâmADBDự án cỡ vừa800,0001,600,000Dự án hoàn thành
1802Chứng minh và thúc đẩy các kỹ thuật và hành động tốt nhất làm giảm chất thải từ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhằm tránh việc phát thải ra môi trường từ dioxin và thuỷ ngânChất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷUNDPDự án cỡ lớn10,326,45513,544,437Dự án hoàn thành
1902Phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ quyết định để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền trong chăn nuôi bản địa và giống loài hoang dãĐa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ lớn1,982,7703,781,000Đang thực hiện
2138Quản lý chất thải chăn nuôi ở Đông ÁQuản lý nguồn nướcWorld BankDự án cỡ lớn7,000,00017,010,000Dự án hoàn thành
2188Khu vực biển Đông Á: Phát triển và thực hiện quan hệ đối tác công tư trong môi trường đầu tưQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ vừa1,000,000808,500Dự án hoàn thành
2700Thực hiện chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á (SDS-SEA)Quản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn10,876,33633,374,400Dự án hoàn thành
2751SFM Khôi phục và sử dụng bền vững đất than bùn rừng ở Đông Nam ÁĐa lĩnh vực trọng tâmIFADDự án cỡ lớn4,513,14412,577,167Dự án hoàn thành
2774Chương trình thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA)Biến đổi khí hậuUNDPDự án cỡ lớn4,525,1404,525,140Dự án hoàn thành
2777Dự án dỡ bỏ rào cản để thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng (BRESL)Biến đổi khí hậuUNDPDự án cỡ lớn6,800,00027,354,900Đang thực hiện
3025Ngân hàng Thế giới /Quỹ đầu tư đối tác GEF nhằm giảm ô nhiễm tại các hệ sinh thái biển lớn của khu vực Đông Á (Đợt 1, phần 2))Quản lý nguồn nướcWorld BankDự án cỡ lớn056,112Đã được Hội đồng chấp thuận
3514Giai đoạn hoạt động lần thứ 4 của Chương trình tài trợ nhỏ GEF (RAF1)Đa lĩnh vực trọng tâmUNDPDự án cỡ lớn13,647,4980Dự án hoàn thành
3523Dự án quản lý thuỷ sản tây thái bình dương - theo sáng kiến san hô tam giácQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ vừa925,0002,200,000Dự án hoàn thành
3619Chiến lược sáng kiến san hô tam giác cho việc quản lý đánh bắt thuỷ sảnQuản lý nguồn nướcFAODự án cỡ lớn3,000,0006,700,000Đang thực hiện
3756CF: Giảm thiểu dấu ấn carbon trong ngành công nghiệp tại Đông Nam Á thông qua việc tuân thủ hệ thống quản trị năng lượng (IOS 50000)Biến đổi khí hậuUNIDODự án cỡ lớn00Đã được Hội đồng tán thành
3807Dự án dịch vụ môi trường (ProEcoServ)Đa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ lớn6,296,63714,045,000Đang thực hiện
3853Xây dựng năng lực cho quá trình hài hoà các tiêu chuẩn quốc gia với tieu chuẩn khu vực để thực các quy định CBD về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi íchĐa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ vừa750,000750,000Đang thực hiện
3871Giai đoạn hoạt động lần thứ 4 của Chương trình tài trợ nhỏ GEF (RAF2)Đa lĩnh vực trọng tâmUNDPDự án cỡ lớn42,714,90443,000,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
3951Mở rộng Chứng nhận FSC về các mức độ cảnh quan thông qua kết hợp các dịch vụ hệ thống sinh thái bổ sung.Đa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ lớn2,880,0002,880,000Đang thực hiện
3957Loại bỏ rào cản đối với quản lý loài xâm lấn trong sản xuất và bảo vệ rừng ở Đông Nam ÁĐa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ lớn3,081,0453,646,650Đang thực hiện
4635GEF-5LME-EA: Nhân rộng đầu tư từ các đối tác cho phát triển bền vững của hệ sinh thái biển vùng Đông Á và bờ biển của họĐa lĩnh vực trọng tâmWorld BankDự án cỡ lớn9,400,0000Đã được Hội đồng chấp thuận
4649GMS-FBP: Chương trình đa dạng sinh học và rừng tại tiểu vùng Mekong mở rộngĐa lĩnh vực trọng tâmADBDự án cỡ lớn00Đã được Hội đồng chấp thuận
4652 Chương trình đa dạng sinh học và rừng tại tiểu vùng Mekong mở rộng - Tạo lập liên kết xuyên biên giới thông qua hỗ trợ khu vựcĐa lĩnh vực trọng tâmADBDự án cỡ vừa917,43130,738,000Đã được Giám đốc điều hành chấp thuận
4894GEF-5Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ tại khu vực châu ÁChất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷUNEPDự án cỡ lớn3,936,00011,870,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
4909Ổn định phát thải khí nhà kính từ giao thông đường bộ thông qua tăng gấp đôi xe tiết kiệm nhiên liệu trên toàn cầu: thực hiện các sáng kiến tiết kiệm nhiên liệu toàn cầu (GFEI)Biến đổi khí hậuUNEPDự án cỡ lớn1,713,63713,460,582Đã được Giám đốc điều hành tán thành
4936Vùng biển Đông Á: Giảm ô nhiễm và Xây dựng lại các tài nguyên biển bị suy thoái tại vùng biển Đông Á thông qua việc thực hiện các Hiệp định liên Chính phủ và chương trình xúc tiến đầu tưQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn00Đã được Hội đồng chấp thuận
5082GEF-5Minh chứng của BAT và BEP trong các hoạt động đốt mở đáp ứng lại công ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷChất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷUNIDODự án cỡ lớn7,560,00028,700,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
5110LME-EA: sử dụng kiến thức quản trị để nhân rộng đầu tư từ các đối tác cho phát triển bền vững hệ sinh thái biển vùng Đông Á và bờ biển của họQuản lý nguồn nướcWorld BankDự án cỡ vừa1,000,0001,245,250Đã được Giám đốc điều hành chấp thuận
5136GEF-5Hỗ trợ cho các bên đủ điều kiện GEF 20 để liên kết các chương trình hành động quốc gia và quá trình báo cáo theo UNCCD (thêm vào giai đoạn 2)Suy thoái đấtUNEPDự án cỡ vừa1,000,0001,000,000IA Approved
5393GEF-5Quản lý bền vững về các loài cá di cư ở phía tây Thái Bình Dương và vùng biển Đông ÁQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn2,233,57816,156,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
5401GEF-5Thành lập và hoạt động của hệ thống nơi trú ẩn của thuỷ sản ở khu vực biển Đông và Vịnh Thái LanQuản lý nguồn nướcUNEPDự án cỡ lớn3,000,00012,000,000Đã được Hội đồng chấp thuận
5405GEF-5EAS: Tăng cường việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững cho vùng biển Đông ÁQuản lý nguồn nướcUNDPDự án cỡ lớn10,143,992144,981,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
5538GEF-5Thực hiện Chương trình hành động chiến lược cho Biển ĐôngQuản lý nguồn nướcUNEPDự án cỡ lớn15,000,00056,060,000Đã được Hội đồng chấp thuận
5736Giai đoạn hoạt động lần thứ 5 Chương trình tài trợ nhỏ GEF - Thực hiện chương trình sử dụng các nguồn lực STAR IIIĐa lĩnh vực trọng tâmUNDPDự án cỡ lớn6,965,1517,250,000Đã được Giám đốc điều hành tán thành
5824GEF-5Chia sẻ kiến thức về việc sử dụng than sinh học cho quản lý đất đai bền vữngSuy thoái đấtUNEPDự án cỡ vừa1,826,4841,257,800Đã được Giám đốc điều hành chấp thuận
9077GEF-6Các thành phố thí điểm phương pháp tiếp cận tích hợp - Thí điểm phương pháp thí điểm tích hợp các thành phố bền vững (Chương trình IAP)Đa lĩnh vực trọng tâmWorld BankDự án cỡ lớn137,822,0721,478,647,433Đã được Hội đồng chấp thuận
9120Hỗ trợ chuẩn bị cho các báo cáo an toàn sinh học quốc gia thứ ba về Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học - Khu vực Châu Á Thái Bình DươngĐa dạng sinh họcUNEPDự án cỡ vừa1,099,050995,000Đã được Giám đốc điều hành chấp thuận