Các dự án đã hủy

Mã dự ánChu kỳTên dự ánLĩnh vực trọng tâmCơ quan thực hiệnLoại dự ánKinh phí GEF tài trợKinh phí đồng tài trợTrạng thái
3665SFM: Quản trị đất rừng bền vững - thuộc chương trình khung quốc gia về quản trị đất rừng bền vữngĐa lĩnh vực trọng tâmWorld BankDự án cỡ lớn4,195,00050,000,000Đã huỷ
4614Dự án hỗ trợ quản lý chất thải bệnh việnChất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷWorld BankDự án cỡ lớn7,000,000150,000,000Đã huỷ