Hoạt động Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

1. Hiện trạng và các vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế – xã hội trong tương lai. Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như năng lượng, nước, lương thực, xã hội, việc làm, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, thương mại.

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đe dọa tăng trưởng kinh tế dài hạn, giảm nghèo và phát triển bền vững. Tính dễ tổn thương của Việt Nam gia tăng do Việt Nam vốn đã chịu nhiều rủi ro thiên tai có liên quan đến khí hậu, do vị trí địa lý, mô hình phát triển kinh tế và các vùng đồng bằng và ven biển mặt độ dân cư cao cũng như các nhóm dân cư là người dân tộc thiểu số tại các vùng cao và hẻo lánh. Nhiệt độ tăng, hạn hán và lụt lội ngày càng trầm trọng, mực nước biển dâng và tăng tần suất các cơn bão đe dọa an ninh lương thực, sinh kế và cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam.

2 .Tài trợ của GEF cho các hoạt động trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực ưu tiên đối với Chính phủ Việt Nam và Việt Nam cũng là một trong những nước đang nhận được sự hỗ trợ tích cực của GEF trong lĩnh vực đa dạng sinh học. GEF thông qua các dự án nhằm hộ trợ Việt Nam giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu như thích với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Tính đến nay, GEF toàn cầu đã tài trợ Việt Nam khoảng 60 triệu Đô la mỹ để thực hiện 19 dự án quốc gia thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu. Kinh phí tài trợ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu chiếm đến 33% trên tổng số kinh phí GEF đã tài trợ cho Việt Nam. Có thể thấy rằng, lĩnh vực biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã nhận được hỗ trợ tích cực từ GEF.