Khởi động Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (viết tắt là BCC-GEF) được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á. Thực hiện Dự án BCC-GEF là nhiệm vụ bổ sung của Ban QLDA “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (viết tắt là BCC). Ở Quảng Trị, UBND tỉnh đã có Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên kiêm nhiệm đối với Ban QLDA BCC tỉnh Quảng Trị thực hiện Dự án BCC-GEF.
Ngày 14/7/2016, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động BCC – GEF tại Thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội thảo có đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban QLDA Trung ương, Văn phòng REDD+ Việt nam, Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án BCC, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý các khu bảo tồn đến từ 3 tỉnh Dự án là Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

alt

Đại biểu tham dự Hội thảo khởi động Dự án BCC – GEF

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Đồng – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Giám đốc Dự án quốc gia đã thông qua Văn kiện Dự án BCC – GEF được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

alt

Ông Nguyễn Thê Đồng – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

 Giám đốc Dự án quốc gia phát biểu tại Hội thảo

Dự án BCC – GEF được triển khai từ năm 2016 đến 2019 hướng tới các đối tượng thụ hưởng tại 08 khu bảo tồn và vùng đệm thuộc 3 tỉnh Dự án BCC – Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên – Quảng Trị bao gồm 03 Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Đakrông, Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Dự án BCC – GEF bao gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1 – Tăng cường lập kế hoạch và quản lý hành lang đa dạng sinh học, rừng trong và xung quanh khu bảo tồn tại cảnh quan Trung Trường Sơn; Hợp phần 2 – Các biện pháp bảo tồn cảnh quan ở cấp cộng đồng tại các khu bảo tồn và vùng xung quanh khu bảo tồn nhằm cung cấp tài chính bền vữn và giảm phát thải khí nhà kính./.

Nguồn: Lưu Thị Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường).
                                                  Thanh Tú (Ban QLDA BCC Trung ương)   
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *