Hội thảo tham vấn “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, ngày 30/6/2016, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam”dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng ISPONRE. Đến dự có đại diện của các Bộ/ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ông Luke Brander – Chuyên gia Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio”

Trong vài thập kỷ gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên trở nên vô cùng cấp bách. Tiêu dùng năng lượng và tài nguyên cũng như ô nhiễm môi trường đã đạt tới giới hạn cho phép của khả năng tự tái tạo và tự làm sạch của thiên nhiên, đe dọa sự sống của toàn nhân loại. Trước tình hình đó, Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới đã tăng cường các hoạt động của mình để giải quyết vấn đề này. Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của đa dạng sinh học như Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học…

Đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái là một công cụ hữu hiệu nhằm tăng cường nhận thức về lợi ích của các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau cũng như nhận thức về hệ quả của việc làm suy giảm hay mất đi các dịch vụ này. Việc đánh giá và lượng giá các lợi ích và dịch vụ hệ sinh thái một cách hiệu quả, đáng tin cậy là rất quan trọng nhằm cung cấp thông tin để xây dựng chính sách và lập kế hoạch. Tuy nhiên, các công cụ này hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi; khung thể chế để áp dụng các công cụ này một cách có hệ thống trong kế hoạch phát triển vẫn chưa được xây dựng; giá trị của các loại đa dạng sinh học vẫn chưa được nhận thức đầy đủ.

Hội thảo tham vấn “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam” là dịp tốt để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và các bên liên quan cùng xác định định hướng/cấu trúc xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về lượng giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam. Đồng thời đây cũng là cơ hội quí báu để Viện tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện báo cáo rà soát các thực tiễn điển hình về lượng giá dịch vụ hệ sinh thái./.

Nguồn: isponre.gov.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *