Hội thảo đào tạo Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái

Nhằm tăng cường nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương về tầm quan trọng của các dịch vụ hệ sinh thái (DVHST); giới thiệu các cách tiếp cận/phương pháp lồng ghép DVHST, xác định cơ hội và thách thức trong lồng ghép DVHST vào quá trình quy hoạch và xây dựng chính sách; hội thảo đào tạo Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái đã được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE).

Viện trưởng ISPONRE Nguyễn Thế Chinh khai mạc hội thảo đào tạo

Hội thảo đào tạo được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các công ước Rio” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Dự án được triển khai trong các năm 2015-2017. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) được giao là đơn vị thực hiện dự án. Mục tiêu của dự án là góp phần tăng cường năng thực hiện các Công ước Rio thông qua việc đề xuất và áp dụng các công cụ nhằm đạt được các mục tiêu môi trường toàn cầu. Theo đó, các công cụ về lượng giá DVHST sẽ được xây dựng để lồng ghép các vấn đề môi trường trong quá trình lập quy hoạch ở trung ương và địa phương.

Các giảng viên trình bày vấn đề nghiên cứu tại hội thảo đào tạo

Tại hội thảo đào tạo, sau phần trình bày của các chuyên gia đào tạo, các đại biểu tham dự đã thảo luận tập trung theo nhóm về xác định các DVHST cho từng lĩnh vực cụ thể cũng như mối đe dọa tới các dịch vụ này, cụ thể là: DVHST với nông nghiệp Vĩnh Phúc, DVHST với công nghiệp Hải Dương, DVHST thiết yếu tại Hà Nội.

Các nhóm học viên thảo luận và thuyết trình kết quả

Theo dự kiến, khóa đào tạo tiếp theo sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa vào ngày 03 tháng 11 năm 2016, nhằm tăng cường nhận thức ở cấp địa phương về lượng giá DVHST và hỗ trợ việc lồng ghép DVHST vào quá trình lập quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đầu tư.

Nguồn: isponre.gov.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *