GEF nỗ lực với chương trình tài trợ các dự án nhỏ bảo vệ môi trường

(TN&MT) – Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF SGP) đạt hiệu quả cao sau 17 năm được triển khai. Chương trình nhằm tài trợ cho các tổ chức cộng đồng (CBO) và các tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO).

Chính thức được triển khai ở Việt Nam từ năm 1999, GEF SGP định hướng xây dựng và quảng bá một cơ chế tài trợ hiệu quả cho các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường ở cấp cộng đồng; không ngừng thử nghiệm các ý tưởng mới, sáng tạo thông qua các dự án trình diễn ở cấp cộng đồng.

Mặt khác, GEF SGP hướng tới tăng cường tác động và phát huy tính bền vững về khu vực địa lý, vấn đề ưu tiên; liên kết các kết quả dự án với các vấn đề chính sách, thể chế; nhân rộng và nâng cấp dự án – huy đồng nguồn lực-  quản lý tri thức. Đồng thời, chương trình cũng kết hợp với mục tiêu sinh kế bền vững và xóa đói giảm nghèo – hướng đến các cộng đồng nghèo. Đặc biệt chú trọng đến công tác bình đẳng giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật.

Với những mục tiêu cụ thể, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Qũy môi trương toàn cầu ưu tiên các lĩnh vực tài trợ là bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, thoái hóa đất và hoang mạc hóa, quản lý bền vững; các vùng nước quốc tế; nâng cao năng lực và quản lý tri thức.

Sau hơn 17 năm triển khai tại Việt Nam, SGP là một trong số rất ít chương trình tài trợ hiệu quả trong việc hỗ trợ nguồn lực cho các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng để thực hiện các dự án, hoạt động cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững dựa vào quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tính đến giữa năm 2016, GEF SGP Việt Nam đã tài trợ cho 150 dự án, triển kai tại 110 xã của 42 tỉnh thành trên cả nước. Mặc dù với nguồn lực nhỏ nhưng các dự án GEF SGP đã phát huy hiệu quả và có sức lan toả rộng. Nhiều dự án đã được nhân rộng với nguồn lực của các nhà tài trợ khác và chương trình của chính phủ. Chính quyền và các ban ngành  nhiều địa phương đánh giá cao kết quả mà các dự án GEF SGP đã mang lại cho người dân, góp phần đáng kể trong việc xây dựng năng lực và tăng cường uy tín của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *