Cuộc họp cử tri nhóm nước Đông-Đông Nam Á Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) 2016

Ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp cử tri nhóm nước Đông-Đông Nam Á Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Tham dự cuộc họp có đại diện của Ban Thư ký GEF, đại diện đầu mối tác nghiệp của GEF của các nước Lào, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia.

Tại cuộc họp, Ban thư ký đã trình bày về các chương trình hỗ trợ quốc gia trong GEF 6. Các đại biểu thảo luận về tiến độ xây dựng và thực hiện các dự án do GEF hỗ trợ trong chu kỳ 6 của các nước trong nhóm cử tri. Ban Thư ký cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến các chiến lược, chương trình, chính sách và thủ tục của Chu kỳ GEF 6. Thảo luận các bước chuẩn bị cho Đại hội đồng GEF lần thứ 51. Cuộc họp là cơ hội cho các nước là thành viên của các công ước trong phạm vi tài trợ của GEF chia sẻ kinh nghiệm cũng như thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án do GEF tài trợ nhằm chuẩn bị tốt hơn cho việc vận động tài trợ cho chu kỳ 7 sắp tới.

—- Văn phòng GEF Việt Nam —-
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *