Công ước Chống sa mạc hóa

Tên: Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc

Thời gian: Công ước được mở cho các nước ký tại Pari vào ngày 14-15 tháng 10 năm 1994

Nội dung chính: Nội dung của công ước là xây dựng các chương trình quốc gia, tiểu vùng và vùng để phòng chống khô hạn và sa mạc hoá. Kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính cho việc chống sa mạc hoá. Trao đổi thông tin, kỹ thuật và đào tạo về chống sa mạc hoá. Ngăn chặn hậu quả sa mạc hoá dẫn đến di cư ồ ạt, các loài động thực vật bị tiệt chủng, khí hậu thay đổi.

Nội dung chi tiết: Công ước Chống sa mạc hóa