Chi tiết dự án GEF #9361

Mã dự án GEF 9361
Mã UNDP PMIS 5659
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Lồng ghép quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa lĩnh vực trọng tâm
Ngày phê duyệt PIF 2016-05-04
Ngày chấp thuận PPG 2016-05-04
Ngày chấp thuận 2016-06-09
Tình trạng dự án Hội đồng chấp thuận
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Cơ quan Bảo tồn Đa dạng sinh học (BCA)
Mô tả
Giá trị PPG 189,315 USD
Tài trợ cho dự án GEF 6,660,000 USD
Tài trợ của GEF 6,849,315 USD
Tổng đồng tài trợ 30,000,000 USD
Chi phí dự án 36,849,315 USD
Phí cơ quan GEF 632,700 USD
Các tài liệu liên quan