Chi tiết dự án GEF #5555

Mã dự án GEF 5555
Mã UNDP PMIS 5193
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy và phát triển công nghệ đèn LED trắng siêu sáng (HBWLED) phục vụ chiếu sáng chung của Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2013-10-22
Ngày chấp thuận PPG 2013-10-22
Ngày chấp thuận 2015-02-04
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Mô tả
Giá trị PPG
89,906 USD
Tài trợ cho dự án GEF
1,517,400 USD
Tài trợ của GEF
1,607,306 USD
Tổng đồng tài trợ
6,150,000 USD
Chi phí dự án
7,757,306 USD
Phí cơ quan GEF
144,153 USD
Tài trợ dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,517,400 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
6,629,394 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
8,236,700 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
144,153 USD
Các tài liệu liên quan