Chi tiết dự án GEF #5412

GEF Project ID 5412
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Ngày phê duyệt PIF 2013-08-15
Ngày chấp thuận PPG 2013-08-15
Ngày chấp thuận 2014-09-11
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác Bộ Công Thương (MOIT)
Mô tả
Giá trị PPG
53,292 USD
Tài trợ cho dự án GEF
1,771,000 USD
Tài trợ của GEF
1,824,292 USD
Tổng đồng tài trợ
9,670,000 USD
Chi phí dự án
11,494,292 USD
Phí cơ quan GEF
168,245 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,771,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
10,282,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
12,106,292 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
168,245 USD
Các tài liệu liên quan