Chi tiết dự án GEF #5067

Mã dự án GEF 5067
Mã UNDP PMIS 5154
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ở Việt nam và dự án quản trị hoá chất độc hại
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Ngày phê duyệt PIF 2013-02-19
Ngày chấp thuận PPG 2013-02-19
Ngày chấp thuận 2013-04-12
Ngày CEO đồng thuận 2014-09-18
Tình trạng dự án CEO phê duyệt
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công Thương

Mô tả Giảm các rủi ro về môi trường và sức khỏe thông qua giảm phát thải và tiếp xúc với POPs, thủy ngân và các hóa chất độc hại, đồng thời cung cấp thể chế thể chế và khung pháp lý thích hợp
Giá trị PPG 100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 2,550,000 USD
Tài trợ GEF 2,650,000 USD
Tổng đồng tài trợ 10,900,000 USD
Chi phí dự án 13,550,000 USD
Phí cơ quan GEF 242,250 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 2,550,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 11,050,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 13,700,000 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 242,250 USD
Các tài liệu liên quan