Chi tiết dự án GEF #4

Mã dự án GEF 4
Mã IBRD PO 67804
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thí điểm Khu bảo tồn biển Hòn Mun
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 2
Ngày chấp thuận PDF-A 1999-12-01
Ngày chấp thuận 1999-12-01
Ngày đồng thuận CEO 2000-01-27
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2000-07-17
Ngày hoàn thành dự án 2005-11-30
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF Ngân hàng thế giới
Cơ quan thực hiện khác IUCN
Mô tả  Dự án sẽ hỗ trợ bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học biển quan trọng tại đảo Hòn Mun và các vùng nước xung quanh, nằm ngoài vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam. Dự án này sẽ đạt được thông qua sự phát triển của một vùng và khu vực biển đa dụng được bảo vệ (MPA) nghĩa là bảo vệ các mẫu quan trọng trên thế giới tại các hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển của Việt Nam. Dự án này sẽ thiết lập Hòn Mun thành một khu vực thí điểm MPA, các phương pháp phát triển cho MPA có thể được nhân rộng ở các khu vực khác như là một phần của hệ thống bảo tồn biển quốc gia.
Tình trạng thực hiện Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án sao cho thỏa đáng và điều này đã gần như đáp ứng được hầu hết các mục tiêu, kế hoạch trong bốn năm thí điểm dự án.
Giá trị PDF A 25,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 972,447 USD
Tài trợ của GEF 997,447 USD
Tổng đồng tài trợ 1,148,627 USD
Tổng chi phí dư án 2,146,074 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Tài trợ dự án (CEO đồng thuận) 972,447 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 1,148,627 USD
Tổng kinh phí dự án (CEO đồng thuận) 2,146,074 USD
Các tài liệu liên quan