Chi tiết dự án GEF #3603

Mã dự án GEF 3603
Mã UNDP PMIS 3965
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xóa bỏ cản trở quản lý KBT hiệu quả ở Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Ngày phê duyệt PIF 2008-02-19
Ngày chấp thuận PPG 2008-06-30
Ngày chấp thuận 2008-07-28
Ngày đồng thuận CEO 2010-03-24
Tình trạng dư án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mô tả Đảm bảo một hệ thống tài trợ bền vững PA  bảo tồn nguồn đa dạng sinh học quan trọng trên toàn cầu. Nhìn chung hệ thống  PA có bảng điểm tài chính tăng 67-85 điểm cho đến khi dự án kết thúc. Thẻ điểm Công suất tăng từ 40,9 đến 52 điểm cho đến khi dự án kết thúc, điểm số trung bình METT) tăng từ 45% đến 59%
Giá trị PPG 100,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,536,360 USD
Tài trợ của GEF 3,636,360 USD
Tổng đồng tài trợ 15,150,000 USD
Chi phí dự án 18,786,360 USD
Phí cơ quan GEF 353,636 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,536,360 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 18,541,043 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 22,177,403 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 363,636 USD
Các tài liệu liên quan