Chi tiết dự án GEF #3594

Mã dự án GEF 3594
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy hiệu quả năng lượng công nghiệp thông qua các tiêu chuẩn quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình chiến lược CC-2
Ngày phê duyệt PIF 2008-11-25
Ngày chấp thuận PPG 2008-12-22
Ngày chấp thuận 2010-10-12
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNIDO
Cơ quan thực hiện khác Bộ Công thương Việt Nam
Mô tả Phát huy năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp thông qua giới thiệu của tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO kết hợp với hệ thống tối ưu hóa năng lượng công nghiệp
Giá trị PPG 50,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF 859,091 USD
Tài trợ GEF 909,091 USD
Tổng đồng tài trợ 6,953,600 USD
Chi phí dự án 7,862,691 USD
Phí cơ quan GEF 85,909 USD
Tài trợ cho dự án GEF (CEO đồng thuận) 859,091 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 5,680,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 6,589,091 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận) 85,909 USD
Các tài liệu liên quan