Chi tiết dự án GEF #1106

Mã dự án GEF 1106
Mã UNDP PMIS 2031
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án Chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày tiếp nhận quy trình 2000-07-27
Ngày chấp thuận PDF-B 2000-08-11
Ngày chấp thuận 2004-05-21
Ngày đồng thuận CEO 2005-02-14
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2005-12-13
Ngày hoàn thành dự án 2011-06-30
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mô tả  VEEPL hướng đến xây dựng các hỗ trợ kỹ thuật và chính sách cho việc chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Bằng cách tăng hiệu quả năng lượng chiếu sáng công cộng trong vòng 10 tới, dự án sẽ làm giảm đáng kể mức tiêu thụ điện của khu vực chiếu sáng công cộng tại Việt Nam. Giảm lượng tiêu thụ điện sẽ giảm được phát thải khí nhà kính của ngành điện lực Việt Nam. Mặc dù VEEPL hướng tới mục tiêu chiếu sáng công cộng (đèn đường, không gian công cộng và các tòa nhà công cộng), năng lực kỹ thuật và các chính sách được thiết lập thông qua dự án sẽ hỗ trợ hiệu quả chiếu sáng trong các lĩnh vực khác. Để loại bỏ các rào cản đối với EE của việc chiếu sáng công cộng, VEEPL được cơ cấu với 5 hợp phần: 1. Phát triển chính sách; 2. Hỗ trợ kỹ thuật; 3. Tài chính; 4.  Công nghệ hiện đại; 5. Phổ cập thông tin và nâng cao nhận thức.
Tình trạng thực hiện Hợp phần 1 Chính sách và quy định: i) Hội thảo Dự án quốc gia về phát triển chính sách EEPL được tổ chức bởi VULA trong tháng 8 để thảo luận về kết quả bước đầu trong việc phát triển chính sách. Kết quả từ hội thảo, tất cả các văn bản chính sách được sửa đổi. Hợp phần 2 Hỗ trợ kỹ thuật: i) Kết quả từ việc tham vấn tại hội thảo trong tháng 8, 05 MEPS đã được sửa đổi và đưa vào kế hoạch phát triển tiêu chuẩn của Bộ KHCN trong năm 2008. Đối với việc cải thiện các thiết bị thử nghiệm, có 01 bộ thiết bị kiểm tra ánh sáng được mua và lắp đặt tại Viện Khoa học Vật liệu để phục vụ nhu cầu thử nghiệm của nhà sản xuất và đào tạo về kiểm nghiệm. ii) Lắp đặt thiết bị thử nghiệm trong hai phòng thí nghiệm đã được hoàn thành. Các quy trình thử nghiệm được điều chỉnh và phát triển. Hợp phần 3 Hỗ trợ tài chính: Hội thảo đào tạo cho khoảng 40 nhân viên từ các công ty trong lĩnh vực chiếu sáng và các tổ chức tài chính nhằm cung cấp kiến thức về đầu tư tài chính vào các dự án chiếu sáng. Hợp phần 4 Trình diễn: i) Trình diễn chiếu sáng EE trong trường học thực hiện bởi RALACO đã thành công. Kế hoạch mở rộng các buổi trình diễn tại các khu đô thị mới đang được tiếp tục phát triển. Hợp phần 5 Thông tin: i) Các PLIC thường xuyên nhận báo cáo tiêu thụ năng lượng từ các thành phố và trung tâm đô thị. Dự án bản tin lần 2 đang được chuẩn bị. Một chương trình truyền hình để giới thiệu hiệu suất chiếu sáng đã đang diễn ra.
Giá trị PDF B 309,900 USD
Tài trợ cho dự án GEF 3,000,000 USD
Tài trợ của GEF 3,309,900 USD
Tổng đồng tài trợ 12,383,000 USD
Chi phí dự án 15,692,900 USD
Phí cơ quan GEF 382,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 3,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 12,383,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 15,692,900 USD
Các tài liệu liên quan