HOME

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Naoko Ishii, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu
Đối thoại quốc gia Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam
Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) tham gia chủ trì phiên họp toàn thể về kế hoạch, lộ trình thực hiện Thỏa thuận Paris
Đoàn Việt Nam chào xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường Toàn cầu Naoko Ishi tại Khóa họp lần thứ 5 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu

WELCOME TO GEF VIET NAM

“The Global Environment Facility was established in October 1991 as a $1 billion pilot program in the World Bank to assist in the protection of the global environment and to promote environmental sustainable development. The GEF would provide new and additional grants and concessional funding to cover the “incremental” or additional costs associated with transforming a project with national benefits into one with global environmental benefits.” Detail