Chi tiết dự án GEF #9379

Mã dự án GEF 9379
Mã UNDP PMIS 5723
Nguồn tài trợ GEF Trust Fund
Tên dự án Áp dụng hóa học xanh tại Việt Nam để hỗ trợ phát triển xanh và giảm thiểu việc sử dụng và làm phát thải POPs và các chất nguy hại
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Hóa chất và chất thải
Ngày phê duyệt PIF 2016-05-12
Ngày chấp thuận PPG 2016-05-12
Ngày chấp thuận 2016-05-12
Tình trạng dự án Phê duyệt ý tưởng dự án
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác  
Mô tả
Giá trị PPG 50,000 USD
Tài trợ cho dự án  GEF 1,999,800 USD
Tài trợ của GEF 2,049,800 USD
Tổng đồng tài trợ 8,400,000 USD
Chi phí dự án 10,449,800 USD
Phí cơ quan GEF 189,981 USD
Các tài liệu liên quan