Giới thiệu Tin tức và sự kiện Dự án GEF tài trợ Tư vấn dự án Thông tin tham khảo Góp ý, liên hệ
  Giới thiệu
  Tin tức sự kiện
  Dự án GEF tài trợ
  Tư vấn dự án
  Thông tin tham khảo
  Góp ý, liên hệ
Tin tức và sự kiện Thông tin mới
Họp với Ngân hàng thế giới về xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)

Họp với Ngân hàng thế giới về xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)

Ngày 1/10/2009, Văn phòng GEF Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với ông Christophe Crepin, chuyên gia môi trường và ông Douglas J.Graham, Điều phối viên Môi trường của Ngân hàng thế giới (WB) về kế hoạch huy động các nguồn tài trợ trong giai đoạn 5 của Quỹ Môi trường toàn cầu.

Tại buổi họp, Viện trưởng Nguyễn Văn Tài, chánh văn phòng GEF Việt Nam đã nhấn mạnh rằng GEF đã có những thay đổi về chính sách trong giai đoạn 5, với việc áp dụng hệ thống để phân bổ nguồn lực một cách minh bạch (STAR) cho các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, suy thoái đất và các chất hữu cơ khó phân hủy. Văn phòng GEF hiện nay đang xây dựng kế hoạch triển khai cho giai đoạn này với kế hoạch tổ chức Đối thoại quốc gia với sự tham gia của các bên liên quan.

Các bên đã thống nhất rằng Văn phòng GEF Việt Nam sẽ là đầu mối phối hợp với các cơ quan thực hiện của GEF, bao gồm WB, UNDP, UNEP xây dựng đề cương nhằm (i) đánh giá giai đoạn hoạt động của GEF4 (ii) Xây dựng kế hoạch triển khai cho GEF5 và (iii) chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đối thoại quốc gia trong năm 2010 nhằm huy động tối đa nguồn lực của GEF, mang lại các lợi ích môi trường cho Việt Nam và toàn cầu.

 

Phòng HTQT

 

 

 In tin 


Các tin khác
  Thông báo kêu gọi ý tưởng dự án GEF SGP
  Tóm tắt Chiến lược thực hiện GEF SGP tại Việt Nam trong GEF 5 (2013-2015)
  Những thành tựu của GEF về Suy thoái đất
  Những thành tựu của GEF về Vùng nước quốc tế
  Những thành tựu của GEF về Đa dạng sinh học
  Những thành tựu của GEF về Thích nghi với Biến đổi khí hậu
  Những thành tựu của GEF về Biến đổi khí hậu
  Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 5 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu
  Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 44 chúc mừng Mexico đăng cai họp Đại hội đồng; bổ sung hai cơ quan đối tác mới; phê duyệt chương trình làm việc
  Thông tin về cuộc họp Hội đồng GEF lần thứ 44
Xem tiếp